filtration2
filtration1
filtration3

Davit Arm олон уут шүүлтүүр орон сууц

  • Davit Arm Multi-Bag Filter Housing

    Davit Arm олон уут шүүлтүүр орон сууц

    Манай хэрэглэгчийн ээлтэй дизайн davit arm олон уутны шүүлтүүрийг 2 уутнаас 24 уутанд багтаасан бөгөөд 1000 м3/цаг хүртэлх шингэний урсгалын илүү том шаардлагыг хангахын тулд ASME VIII дахь бүх уутны шүүлтүүрийн загварыг VIII DIV I стандартыг үзнэ үү.