шүүх 2
шүүлтүүр 1
шүүх 3

Хүнд даацын олон сумтай хөлөг онгоц