шүүх 2
шүүлтүүр 1
шүүх 3

PP уут шүүлтүүрийн орон сууц