шүүх 2
шүүлтүүр 1
шүүх 3

Эдийн засгийн уутны шүүлтүүрийн орон сууц